Massaalbezwaarprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3

Glenn Branje | Datum: 1 december 2022 | Categorie: Nieuws

Belastingplichtigen die voor de jaren 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hadden gemaakt om rechtsherstel inzake box 3 te [...]

Extra tijd aflossen corona-belastingschulden

Glenn Branje | Datum: 5 oktober 2022 | Categorie: Nieuws

Ondernemers moeten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19-pandemie hebben opgebouwd. Momenteel [...]

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

Glenn Branje | Datum: 5 oktober 2022 | Categorie: Nieuws

De al eerder ingezette versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt nog verder versneld. Vanaf 2023 wordt de aftrek stapsgewijs per [...]

Afschaffing middelingsregeling

Glenn Branje | Datum: 5 oktober 2022 | Categorie: Nieuws

De middelingsregeling was bedoeld als tegemoetkoming voor belastingplichtigen met sterk wisselende inkomens die nadeel hebben van het progressieve tarief in [...]

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Glenn Branje | Datum: 5 oktober 2022 | Categorie: Nieuws

In het coalitieakkoord werd al opgenomen dat het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding per 2024 wil verhogen. Deze vergoeding staat al [...]