Jaarrekening voor vennootschappen

De boekhouding van een bv kan een complexe, tijdrovende aangelegenheid zijn. Er moet immers veel geregeld en vastgelegd worden, van de verloning van uw personeel tot de afspraken met uw aandeelhouders. Een correcte afhandeling kan al snel veel administratiekosten met zich meebrengen – tenzij u de boekhouding van uw bv uitbesteedt bij House of Solutions.

Onze financiële specialisten kunnen de volledige boekhouding van uw bv voordelig online voor u bijhouden. Zo bespaart u tijd en geld, terwijl uw inzicht in uw onderneming sterk toeneemt.

De jaarrekening wordt in Nederland wettelijk geregeld in art. 2:361 BW. In de praktijk is de term jaarverslag ook gangbaar, deze betreft dan het totaal van jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens. In Nederland is een en ander geregeld in Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, Titel 9, De jaarrekening en het bestuursverslag (artikelen 360-455) en onder meer het Besluit modellen jaarrekening. Dit wordt ook wel met de term jaarrekeningenrecht aangeduid. De balans van een naamloze of besloten vennootschap moet zijn ingericht overeenkomstig model A of model B, de winst- en verliesrekening overeenkomstig model E of model F. Deze modellen zijn als bijlage bij het Besluit modellen jaarrekening gevoegd.

House of Solutions kan u helpen met het samenstellen van de jaarrekening en het deponeren van de publicatiestukken bij de kamer van koophandel. Dit kunnen wij doen voor vennootschappen die volgens de wet niet controleplichtig zijn.

Aangifte vennootschapsbelasting uitbesteden?


Zoekt u professionele ondersteuning voor uw aangifte vennootschapsbelasting? Bent u benieuwd welke regelingen, verplichtingen en voordelen er voor uw bedrijfsvorm gelden? Laat u adviseren door de belastingspecialisten van House of Solutions.

Meer lezen